Cmentarz wojenny nr 229 w Skurowej

Cmentarz wojenny nr 229 w Skurowej jest cmentarzem wojennym z I wojny światowej. Znajduje się w północnej części miejscowości Błażkowa, jednak w ewidencji austriackiej a w związku z tym i w polskiej literaturze figuruje jako Skurowa, miejscowość znajdująca się 300 metrów na wschód od niego (pow. Jasło)

Obiekt zaprojektowany przez Gustawa Rossmanna zachował się w dość dobrym stanie. Zdekompletowane było przede wszystkim ogrodzenie, częściowo w wyniku celowej kradzieży. W roku 2002 przeprowadzono remont obiektu przywracając pierwotny wygląd. Na ogrodzeniu cmentarza umieszczona jest tablica informacyjna przedstawiająca historię obiektu oraz etapy jego odbudowy.

Cmentarz zajmuje powierzchnię 181 m2. Znajduje się na nim 9 mogił zbiorowych, w których pochowano 88 żołnierzy w tym 54 Armii Austriackiej przynależnych do następujących jednostek wojskowych:

Pułk Piechoty nr 98 Litomierzyce - Czechy
Pułk Strzelców Obrony Krajowej nr 3 Graz - Austria
Batalion Strzelców Polowych nr 2 Linz- Austria
Batalion Strzelców Polowych nr 2o Gorycja- Włochy

Pochowano tu 34 żołnierzy Armii Rosyjskiej, którzy przynależni byli do następujących jednostek wojskowych:

277 Pierysławski Pułk Piechoty
278 Kromski Pułk Piechoty
280 Surski Pułk Piechoty
16 Dywizja Kawalerii - Tyflis

11 żołnierzy zostało zidentyfikowanych. Polegli oni w czasie ataku 3 Armii rosyjskiej w grudniu 1914 r. i w maju 1915 r. podczas krwawych walk o pozycje nad Wisłoką.
Wejście z drogi po kilku schodach przez bramkę z furtką z kutej stali. Ogrodzenie składa się z betonowych słupów połączonych gazowymi rurami. W centrum znajduje się betonowy krzyż z metalową koroną cierniową. W licu cokołu umieszczona jest marmurowa tablica z inskrypcją:

WACHET IHR NUN DENN WIR SIND MÜDE GEWORDEN

tłum:

WY CZUWAJCIE, MY JESTEŚMY ZMĘCZENI

Na mogiłach ustawione są betonowe stele z owalnymi, metalowymi tabliczkami imiennymi lub narodowością pochowanych (w przypadku niezidentyfikowanych), ponad nimi umieszczone są żeliwne krzyże, różne dla poszczególnych armii. W obrębie cmentarza rośnie kilka starych dębów, co podkreśla urok tego obiektu.

Galeria zdjęć Cmentarz wojenny nr 229 w Skurowej

Wróć do spisu obiektów