Cmentarz wojenny nr 369 w Starej Wsi - Golców

Cmentarz wojenny nr 369 w Starej Wsi - Golców – pochodzący z okresu I wojny światowej.
Pochowano na nim żołnierzy austriackich i rosyjskich, którzy zginęli w dniach 7-12 grudnia 1914 w czasie operacji limanowsko-łapanowskiej. Bitwa ta zakończyła się zwycięstwem wojsk austriackich, którzy zahamowali rosyjską ofensywę w kierunku Krakowa i Śląska. Cmentarze z tej bitwy znajdują się jeszcze w wielu innych miejscach w okolicy Limanowej.

Cmentarz na Golcowie znajduje się pod lasem, na wschodnich stokach Golcowa. Ma powierzchnię 366 m² i jest ogrodzony. Ogrodzenie tworzą murowane z kamienia słupki, betonowa podmurówka i grube rury żelazne pomiędzy słupkami. Na cmentarzu znajduje się 10 grobów zbiorowych i 16 pojedynczych z żeliwnymi krzyżami łacińskimi i lotaryńskimi. Na stelach nagrobnych występują nazwiska poległych żołnierzy. Łącznie pochowano tutaj 47 żołnierzy armii austro-węgierskiej i 29 armii rosyjskiej. W górnej części cmentarza zasadzono dwa modrzewie. Cmentarz wykonano jeszcze w czasie trwania wojny. Przystąpiono do tego w 1915, niezwłocznie po tym, jak w wyniku zwycięskiej dla Austriaków bitwy pod Gorlicami Rosjanie zostali odsunięci dalej na wschód. Projektantem cmentarza był Gustav Ludvig, ten sam, który projektował pobliski reprezentacyjny Cmentarz wojenny nr 368 - Limanowa-Jabłoniec.

Na cmentarzu umieszczona jest tablica informacyjna z białym napisem na zielonym tle: „CMENTARZ ŻOŁNIERSKI/ Z CZASÓW I WOJNY ŚWIATOWEJ/ PAMIĄTKA KRWAWYCH BOJÓW, TOCZONYCH W OKOLICACH/ LIMANOWEJ PRZEZ WOJSKA AUSTRO – WĘGIERSKIE Z WOJSKAMI/ ROSYJSKIMI U SCHYŁKU 1914 R. ZWANYCH W HISTORII „BITWĄ POD/ LIMANOWĄ”. DECYDUJĄCA FAZA BITWY PRZYPADŁA NA 8-12.XII.1914 R./ I ZAKOŃCZYŁA SIĘ ZWYCIĘSTWEM WOJSK AUSTRO – WĘGIERSKICH,/ KTÓRE ZDOBYŁY SILNIE UFORTYFIKOWANE WZGÓRZE/ JABŁONIEC. CMENTARZ TEN ZOSTAŁ URZĄDZONY JESZCZE W CZASIE/ TRWANIA I WOJNY ŚWIATOWEJ GŁÓWNIE SIŁAMI JEŃCÓW WŁOSKICH./ GROBY ŻOŁNIERZY AUSTRO-WĘGIERSKICH OZNACZONE SĄ KRZYŻAMI/ WOJSKOWYMI, ROSYJSKICH – PODWÓJNYMI KRZYŻAMI PRAWOSŁAWNYMI.”

Obok cmentarza prowadzi szlak turystyczny z Limanowej. Z miejsca tego rozciągają się rozlegle widoki na leżącą w dole Limanową i wznoszące się nad nią Pasmo Łososińskie.

Galeria zdjęć Cmentarz wojenny nr 369 w Starej Wsi - Golców

Wróć do spisu obiektów