Cmentarz wojenny nr 6 w Krempnej

Cmentarz wojenny nr 6 w Krempnej jest zabytkowym cmentarzem z I wojny światowej, zaprojektowany przez Dušana Jurkoviča.
Znajduje się na wzgórzu Łokieć, powyżej dyrekcji Magurskiego Parku Narodowego wyłaniający się z pomiędzy rzadkich drzew.
W centrum znajduje się pomnik wsparty na czterech kamiennych filarach stojących w okręgu, podtrzymujących wieniec. Biegnący u góry miedziany wieniec z liści dębu trafił tu w 1990 r. Został wykonany przez arabskich rzemieślników na zamówienie polskich i austriackich żołnierzy służących w siłach pokojowych na Wzgórzach Golan.
Umieszczono tu dwie inskrypcje (tłum.): Choć umarliście - żyjecie w pamięci, w miłości i w błogosławieństwie pokoju oraz Walczyliśmy pierś w pierś, zmartwychwstaniemy ramię w ramię.

Pochowano tu 120 żołnierzy w tym 53 żołnierzy austro-węgierskich, 33 rosyjskich oraz 34 nieznanych żołnierzy o nieustalonej przynależności armijnej. 46 żołnierzy znanych jest z nazwiska i imienia oraz z przynależności do jednostki wojskowej(I.R 97, I.R.87, I.R 99, I.R.98, I.R 45, I.R.192, F.J.B.7, F.K.R.8) Na terenie cmentarza znajduje się 12 grobów zbiorowych oraz 75 mogił pojedynczych, w których pochowano żołnierzy armii austro-węgierskiej i rosyjskiej.
W większości byli to żołnierze ranni w walkach o utrzymanie pozycji nad Wisłoką zimą 1914 r. i zmarłych w szpitalu polowym, który mieścił się w domach w pobliżu cerkwi.

Cmentarz został odnowiony w lipcu 1990 roku przez żołnierzy 54 Kadrowego Pułku Obrony Krajowej ze Styrii w Austrii, będącego kontynuatorem tradycji sławnego C. K. 27 Pułku Piechoty "Król Belgów". Remont wsparł także Austriacki Czarny Krzyż oraz władze lokalne. Cmentarz został poświęcony 28 lipca 1991 roku w obecności przedstawicieli członków pułku w Grazu. Cmentarz ten jest pomnikiem pokoju symbolem wszystkich miejsc spoczynku żołnierzy poległych w tamtych czasach na terenie byłej Galicji”.

O tym fakcie, świadczą dwie tablice w języku polskim i niemieckim (wmurowane na zewnątrz kamiennego muru okalającego cmentarz) o następującej treści:

Na tym cmentarzu wojennym pochowani
zostali żołnierze armii Austro-Węgier
i Rosji, polegli w czasie I Wojny
Światowej w latach 1914-1918
Został on odnowiony w lipcu 1990 roku
przez żołnierzy 54 Kadrowego Pułku
Obrony Krajowej ze Styrii w Austrii
będącego kontynuatorem tradycji
sławnego c.k. 27 Pułku Piechoty
"Król Belgów". Cmentarz ten jest
pomnikiem pokoju - symbolem
wszystkich miejsc spoczynku
żołnierzy poległych w tamtych
czasach na terenie byłej Galicji

Przy głównym skrzyżowaniu w Krempnej, stoi betonowy słup informacyjny z numerem cmentarza.
Zdjęcia wykonałem 14 listopada 2014 r.

Galeria zdjęć <strong>Cmentarz wojenny nr 6 w Krempnej</strong>

Wróć do spisu obiektów