Cmentarz wojenny nr 350c w Nowym Sączu

Cmentarz wojenny nr 350 c w Nowym Sączu jest austriacką kwaterą wojenną na cmentarzu żydowskim z okresu I wojny światowej. Położony jest przy ul. Rybackiej w pobliżu miejsca, gdzie Kamienica uchodzi do Dunajca. W niewielkiej odległości znajduje się Synagoga Grodzka. Zajmuje powierzchnię 3,05 ha. Otoczony jest metalowym płotem na podmurówce z macew z wejściem od ul. Rybackiej. Teren jest płaski, w pobliżu rzeki, porośnięty trawą i nielicznymi drzewami, zadbany. Cmentarz założony został w drugiej połowie XIX w., poszerzony w 1926 roku. Do dziś zachowało się kilkaset nagrobków, głównie z hebrajskimi inskrypcjami.

Teren cmentarza podczas okupacji niemieckiej był miejscem masowych egzekucji zarówno ludności żydowskiej jak i chrześcijańskiej. Zamordowanych chowano w zbiorowych mogiłach. Ofiary te upamiętnia pomnik, odsłonięty 18.06.1959 roku. Umieszczono na nim napis: „Ofiarom hitlerowskiego barbarzyństwa i bohaterom walk o wolność narodu polskiego 1939–1945 r.”. W czasie wojny Niemcy użyli część macew do brukowania sądeckich ulic.

W okresie I wojny światowej na cmentarzu żydowskim, pochowano 24 żołnierzy austro-węgierskich i 4 żołnierzy rosyjskich wyznania mojżeszowego. Cmentarz został zniszczony w okresie II wojny światowej, na dzień dzisiejszy nie ma żadnych śladów tej kwatery. Zachowała się jedyna macewa porucznika Adolfa (Baruch) Forella, który służył w 6 oddziale sanitarnym, zmarł prawdopodobnie śmiercią naturalną 7 kwietnia 1918 r.

Galeria zdjęć Cmentarz wojenny nr 350c w Nowym Sączu

Wróć do spisu obiektów