Cmentarz wojenny nr 346 w Krynicy

Cmentarz wojenny nr 346 w Krynicy jest austriackim cmentarzem wojennym z okresu I wojny światowej. Zaprojektowany przez austriackiego architekta Gustawa Ludwiga jako wojskowa kwatera na cmentarzu komunalnym w Krynicy-Zdroju. Pochowano na nim 34 żołnierzy austro-węgierskich i 3 rosyjskich w 16 grobach pojedynczych i 4 zbiorowych. W kwaterze tej spoczywa żołnierz 1 pp Legionów Polskich I.R.6 Władysław Kapuściński, który poległ 27.08.1916 r. (grób nr 22) W kwaterze znajdują się nagrobki w formie 13 kamiennych steli z umieszczonym na licu żeliwnym krzyżem maltańskim z motywem wieńca laurowego.

Założona na planie podłużnego prostokąta kwatera obejmuje jeden rząd grobów. Ogrodzenie od strony frontowej stanowią kamienne słupy połączone żelaznym łańcuchem, z pozostałych stron – kamienne słupy połączone rurami. Głównym elementem kwatery jest kamienny krzyż osadzony na wysokim stopniowanym postumencie z wmurowaną w dolnej części tablicą z napisem: „UNS KAM DER FRIEDE EILIGER ALS EUCH”.
W tylnej ścianie cokołu znajduje się wnęka, w której umieszczona jest figura Chrystusa. Po obu stronach pomnika głównego rozmieszczone są dwa kamienne krzyże na niskich cokołach.

Powyżej kwatery pochowany jest Nikifor Krynicki, właściwie Epifaniusz Drowniak – polski malarz łemkowskiego pochodzenia, przedstawiciel prymitywizmu.
W latach 2017/ 2018 r. kwatera wojenna była w kapitalnym remoncie - koszt 330 tys zł.

Galeria zdjęć Cmentarz wojenny nr 346 w Krynicy

Wróć do spisu obiektów