Cmentarz wojenny nr 3 w Ożennej

Cmentarz wojenny nr 3 w Ożennej (gmina Krempna, pow. Jasło) jest zabytkowym cmentarzem z I wojny światowej zaprojektowany przez Dušana Jurkoviča. Jeden z ponad 400 zachodniogalicyjskich cmentarzy wojennych zbudowanych przez Oddział Grobów Wojennych C. i K. Komendantury Wojskowej w Krakowie.

Został założony przy cmentarzu parafialnym obok nie istniejącej dziś cerkwi pod wezwaniem Bazylego Wielkiego z 1867 roku. Składa się z dwóch oddzielonych od siebie niskim kamiennym murkiem kwater. Od strony północnej każda z kwater posiada tzw. ścianę pomnikową (tj. połączenie ogrodzenia cmentarza z formą pomnika). Obie ściany różniły się kształtem krzyży.
Na ścianie austro-węgierskiej i rosyjskiej znajdują się inskrypcje w języku niemieckim.

W kwaterze austro - wegierskej napis na kamiennej tablicy głosi:

DER TREUEN SÖHNE DIE IHR LEBEN HINGEGEBEN HABEN DENKT DAS VATERLAND DANKBAR UND STOLZ

tłumaczenie

WIERNYCH SYNÓW, KTÓRZY ODDALI SWE ŻYCIE, KRYJE Z WDZIĘCZNOŚCIĄ I DUMĄ ZIEMIA OJCZYSTA

Kwatera rosyjska posiada tablicę inskrypcyjną z napisem:

DEN GEFALLENEN FEINDEN WEITTEN MITLEID UND MENSCHLICHKEIT DIE LETZE HEIMSTATT

tłumaczenie

POLEGŁYM WROGOM MIEJSCE OSTATNIEGO SPOCZYNKU POŚWIĘCAJĄ WSPÓŁCZUCIE I HUMANIZM

Obecnie w kwaterze rosyjskiej znajduje się 13 grobów zbiorowych oraz 3 pojedyncze, a na austro - węgierskiej 23 mogiły zbiorowe i 16 pojedynczych. Na mogiłach ustawione są wysokie, drewniane krzyże.
Pierwotnie na cmentarzu znajdowało się 17 mogił zbiorowych i 70 grobów pojedynczych. Pochowano w nich 423 żołnierzy poległych w listopadzie i grudniu 1914 roku: 356 Rosjan oraz 67 Austriaków m.in. z 27 IR, 28 IR, 47 IR. w tym 11 znanych z nazwiska i imienia.
Wszystkie mogiły w części rosyjskiej oznaczone zostały krzyżami łacińskimi (co jest odstępstwem od obowiązującej zasady)

Staraniem gminy Krempna od 2002 do 2006 roku trwał generalny remont nekropolii z przebudową ścian oraz postawieniem nowych krzyży. 23 września 2006 roku cmentarz został ponownie oficjalnie otwarty. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz lokalnych, delegacje z Austrii, Słowacji i Ukrainy oraz przedstawiciele rodzin pochowanych tutaj żołnierzy.

Zdjęcia wykonałem 5 kwietnia 2009 r. i 8 września 2012 r.

Galeria zdjęć <strong>Cmentarz wojenny nr 3 w Ożennej </strong>

Wróć do spisu obiektów