Cmentarz wojenny nr 215 w Wierzchosławicach

Cmentarz wojenny nr 215 w Wierzchosławicach jest austriackim cmentarzem wojennym z okresu I wojny światowej. Znajduje się w Wierzchosławicach w powiecie tarnowskim województwa małopolskiego. Jest to kwatera na cmentarzu parafialnym, przy północnym wejściu, po lewej stronie alejki o powierzchni 479 m kw. Nekropolię projektował Robert Motka.

Kwatera założona jest na planie nieregularnego wieloboku i ogrodzona na kilku odcinkach słupami z metalowych bloczków. Wejście znajdujące się od strony południowej zamykane jest jednoskrzydłową, kutą furtką. Na nekropolii znajduje się, stojący na niewielkim postumencie z kamiennych bloczków, betonowy pomnik w formie pocisku z czterema kamiennymi tablicami ozdobionymi wieńcami laurowymi. Tablice nie posiadają inskrypcji. Na cmentarzu wyróżniają się także trzy stojące w rzędzie, wysokie pomniki nagrobne na miejscu pochówku oficerów armii niemieckiej. Na każdej znajduje się duży, żeliwny krzyż typu „niemieckiego”, a pod nimi inskrypcje wykute w kamieniu.

Na nagrobkach umieszczone są owalne tabliczki memoratywne:
– emaliowane z napisami czarną czcionką na białym tle,
– czarne, metalowe płytki z wypukłymi napisami.

W obrębie kwatery znajduje się grobowiec ze stelą formie ściętego prostopadłościanu, w którą wmurowana jest tablica z ciemnego szkliwa. Na tablicy umieszczony jest krzyż łaciński oraz napis „TADEUSZ/ POŁOTNICKI/ PORUCZNIK ART. W.P./ * 4.VIII.1890 r./ † 12.X.1919 r.”

W 62 mogiłach pojedynczych i 4 zbiorowych pochowano 10 żołnierzy austro-węgierskich, 71 żołnierzy niemieckich oraz 47 (58) żołnierzy rosyjskich. Znane są nazwiska 61 z nich. Polegli w dniach 22-29 grudnia 1914 oraz 18-22 stycznia 1915.
Przebywając na cmentarzu parafialnym można odwiedzić grób, zmarłego w 1945 roku Wincentego Witosa – pochodzącego z Wierzchosławic trzykrotnego premiera rządu II Rzeczpospolitej. Polecam do zwiedzenia.

Brak planu.