Cmentarz wojenny nr 203 – Tarnów-Krzyż

Cmentarz wojenny nr 203 – Tarnów-Krzyż jest austriackim cmentarzem wojennym z okresu I wojny światowej, zaprojektowany przez Heinricha Scholza.
Była to niewielka prostokątna kwatera w północno-wschodniej części cmentarza komunalnego w Tarnowie-Krzyżu przy ul. Krzyskiej. Pochowano na nim 35 poległych żołnierzy armii rosyjskiej. Według publikacji R. Brocha kwatera składała się z jednej mogiły zbiorowej i dwóch pojedynczych, a na grobach znajdowały się żeliwne krzyże z emaliowanymi tablicami. Według planu kwatera miała wówczas wymiary 12,5 x 19,5 m. Jej ogrodzenie stanowiły betonowe słupki połączone żeliwnymi rurami. Znane jest nazwisko jednego żołnierza, jest nim Zgsf. Jeremij Kowtun z S.B. 36 (36 Batalion Saperów), zginął 2 stycznia 1915 r. Prawdopodobnie pochowano tu żołnierzy zmarłych w pobliskim lazarecie znajdującym się na terenie miejscowej szkoły, po powstaniu parafii w Krzyżu, cmentarz przekształcono w parafialny (1925 rok) - obecnie jest to obiekt komunalny.
31 sierpnia 1931 roku pochowano na nim Mykołę Junakiwa generała-pułkownika i szefa Sztabu Generalnego armii Ukraińskiej Republiki Ludowej. W Tarnowie znajdowała się siedziba rządu emigracyjnego tego państwa.
Pomnikiem centralnym jest wysoki betonowy krzyż prawosławny z wmurowaną tablicą z napisami w języku ukraińskim i polskim: „Tu spoczywa/ Generał-pułkownik/ Mikoła Junakiw/ (6.12.1871 Czuhujew – 1.08.1931 Tarnów)/ Szef Sztabu Generalnego/ Sił Zbrojnych Ukrainy/ Minister Spraw Wojskowych/ Ukraińskiej Republiki Ludowej/ Przewodniczący Wyższej Rady Wojskowej/ Centrum Państwowego URL w Tarnowie”.
Po II wojnie światowej cmentarz został zniszczony. Jego teren został zajęty przez pochówki cywilne. Pozostał tylko prawosławny krzyż z umieszczoną pod nim tablicą z tekstem w językach ukraińskim i polskim, która informuje o pochowanym tutaj generała. Na obecną chwilę (maj 2017) nie ma żadnych oznaczeń, że jest to miejsce cmentarza wojennego.