Cmentarz wojenny nr 66 w Małastowie

Cmentarz wojenny nr 66 z I wojny światowej, zaprojektowany przez Hansa Mayra, znajduje się na granicy Ropicy Górnej z Małastowem. Obiekt ulokowany jest na zboczu wzgórza, na skraju lasu do którego od drogi wojewódzkiej prowadzi leśna droga wnosząca się wzdłuż rzeczki Małastowianki. (należy skręcić w lewo od mostku - 5 min)

Cmentarz ma kształt prostokąta o powierzchni około 332 m². Otoczony jest z 4 stron ogrodzeniem z ociosanego kamienia. W prawym dolnym narożniku cmentarza znajduje się parometrowy kamienny obelisk, na którym była prawdopodobnie umieszczona tablica inskrypcyjna. Na wprost wejścia znajduje się, nowy (2019) wysoki drewniany krzyż z blaszanym, półkolistym zadaszeniem.

W środku ogrodzenia znajduje się drewniana bramka wejściowa, od której biegnie wybrukowana ścieżka rozdzielająca teren cmentarza na dwie części. Groby są obramowane i oznaczone nagrobkami w formie żeliwnych krzyży z datą 1915 oraz małych żeliwnych krzyży lotaryńskich na betonowych cokołach.

Na cmentarzu pochowanych jest 118 żołnierzy w 4 grobach zbiorowych poległych 2-3 maja 1915 roku, 20 spośród nich znanych jest z nazwiska:
Pochowano tu 41 Austriaków z 18 i 28 Pułku Piechoty Austro-Węgier sformowanego przede wszystkim z Czechów oraz Niemców. Ponadto z 33 sformowanego z Ukraińców ( Stryj) pułku strzelców austriackiej obrony krajowej i 77 Rosjan.
Na wszystkich narożach obok muru znajdują się oryginalne słupki betonowe geodezji wojskowej HV (Heeres Vermesung). Cmentarz przez cały rok jest zadbany dzięki grupie wolontariuszy z Koła PTTK nr 8-Klubu Górskiego ORŁY działającego przy Komendzie Stołecznej Policji oraz Karpackiego Oddziału Straży Granicznej.

24.10.2021 r.

*

31.10.2018 *** 23.07.2020

07.05.2021

Galeria zdjęć <strong>Cmentarz wojenny nr 66 w Małastowie</strong>

Wróć do spisu obiektów