Cmentarz wojenny nr 164 w Tuchowie

Cmentarz wojenny nr 164 w Tuchowie jest zabytkowym cmentarzem z I wojny światowej, znajduje się na wzgórzu Dział (343 m) na północny wschód od centrum Tuchowa o powierzchni 2200 m2
Zlokalizowany jest przy szutrowej drodze pod drzewami, na skraju Tuchowskiego Lasu. Dojście do niego wskazuje zachowany oryginalny austriacki drogowskaz w postaci betonowej tablicy na betonowym słupku. Cmentarz zaprojektowany został przez niemieckiego architekta Heinricha Scholza na planie trapezu. Wejście przez bramkę między dwoma murowanymi z kamienia słupkami. Cmentarz posiadał ogrodzenie drewniane, uległo jednak całkowitemu zniszczeniu. Granicę cmentarza wyznaczają szpalery nasadzonych drzew. Głównym elementem ozdobnym jest drewniany krzyż zwieńczony półkolistą blaszaną glorią. Pierwotnie na środku stał wysoki drewniany krzyż a na nim rzeźba ukrzyżowanego Chrystusa, a pod krzyżem płaczące niewiasty, po której nie ma śladu).

Pojedyncze i zbiorowe nagrobki rozmieszczone niezbyt regularnie i obramowane betonowymi obrzeżami. Znajdują się na nich jednakowe drewniane krzyże o ramionach przykrytych drewnianym daszkiem oraz wyposażone w tabliczki imienne. Pochowano na nim 199 żołnierzy armii austro-węgierskiej i 105 armii rosyjskiej w 211 grobach pojedynczych i 27 zbiorowych. Zidentyfikowano 42 żołnierzy.

W okresie Polski międzywojennej cmentarz jako nowy był jeszcze w dobrym stanie. Po II wojnie ranga cmentarza w świadomości społeczeństwa i ówczesnych władz zmalała, przybyły bowiem nowe, świeższe cmentarze i dramatyczne historie nowej wojny. Cmentarze ulegały w naturalny sposób niszczeniu przez czynniki pogody i roślinność, ten zaś szczególnie, gdyż elementy drewniane ze swojej natury są mało trwałe. Cmentarz całkowicie zarósł drzewami i krzewami.

Podczas prac remontowych pola grobowe oczyszczano, ustawiano nowe, dębowe krzyże z tabliczkami imiennymi, wykonane według pierwowzoru.
W maju 2016 r. nadal jednak brak ogrodzenia i rzeźb na głównym krzyżu i pod krzyżem. Cmentarz jest pod opieką władz miasta oraz Towarzystwa Miłośników Tuchowa. Przy bramce wejściowej umieszczono tablicę informacyjną z planem cmentarza a na drzewie przymocowano dodatkową informację.

Galeria zdjęć Cmentarz wojenny nr 164 w Tuchowie

Wróć do spisu obiektów