Cmentarz wojenny nr 162 w Tuchowie

Cmentarz wojenny nr 162 w Tuchowie jest austriackim cmentarzem z I wojny światowej.
Zaprojektowany przez niemieckiego architekta Heinricha Scholza jako wojskowa kwatera na cmentarzu żydowskim. Położony po prawej strony drogi w kierunku Łowczówka, na stoku wzgórza o powierzchni 314 m2. Pochowano na nim 3 żołnierzy austro-węgierskich i 1 rosyjskiego w 4 grobach pojedynczych. Macewy zostały zniszczone przez Niemców w okresie II wojny światowej. Cmentarz jest zdewastowany. Były cmentarz żydowski, dziś już nie istniejący, znajduje się przy ul. Jana III Sobieskiego.

***

Cmentarz został założony w II poł. XIX w. na stromym zboczu nad torami kolejowymi linii Krynica-Tarnów, na zachód od rynku, przy lokalnej drodze z Tuchowa do Mesznej Opackiej (ul. Jana II Sobieskiego). Zajmuje obszar 0,4 hektara, obecnie nie jest ogrodzony i nie ma na nim nagrobków.

Podczas drugiej wojny światowej na cmentarzu żydowskim w Tuchowie chowano ofiary nazistowskich egzekucji. Spoczywają tu między innymi osoby zamordowane w grudniu 1939 r., kiedy to wszyscy Żydzi powyżej 13 roku życia zostali zgromadzeni w budynku szkoły. Za niestawienie się grodziła kara śmierci. Niemcy spośród tłumu zabrali 15 osób i wywieźli ich w nieznane miejsce. Kilka miesięcy później pewien rolnik odkrył w lesie w okolicach wsi Tarnowiec zwłoki. Po zapłaceniu dużej łapówki Niemcom, Żydzi mogli zidentyfikować ciała i przenieść je na cmentarz w Tuchowie.

Źródło: wirtualny sztetl