Pomnik ofiar Thalerhofu - Bartne

Nieopodal cmentarza stoi krzyż tzw. "talerhofski" z 1933, poświęcony łemkowskiej ludności cywilnej , która stała się w pierwszych dniach wojny światowej ofiarami osadzenia w obozie w miejscowości Thalerhof koło Grazu (Austria)
Fundatorami byli mieszkańcy całej wioski a obiekt wykonał Osif Tarbaj. Na cokole inskrypcja pisana cyrylicą, która w tłumaczeniu głosi:,,Ofiarom Thalerhofu i walczącym za ideę ruską wdzięczni Bartnianie. 1933."
Pierwsze aresztowania mieszkańców rozpoczęły się w miesiącach sierpniu i wrześniu 1914 r. Władze uzasadniały aresztowania rozwijającym się wśród Łemków tzw. ruchem wszechruskim, którego przywódcy zbiegli w pierwszych dniach wojny do Rosji, gdzie założyli Karpato-Rosyjski Komitet Wyzwolenia.

Do obozu w Thalerhofie powędrowało 18 osób:paroch,nauczyciel i wielu szanowanych gospodarzy. Nie wszyscy wrócili... W sumie aresztowano około 3 tys. Łemków, wielu zmarło w obozie w wyniku głodu, chorób, brutalnego traktowania i egzekucji. W czasie tej akcji stracono właściwie bez procesu m.in. św. Maksyma Sandowycza - propagatora "powrotu" Łemkowszczyzny do prawosławia. Pomnik ofiar Thalerhofu znajduje się także w Czarnem i w Krzywej na cmentarzu parafialnym.

(patrz Czarne) Pomnik ofiar Thalerhofu w Czarnem

Бортне, п. Ропица Русская.Więżniowie Thalerhofu

 • о. Калужняцкій Владимиръ
 • Д-ръ Собинъ Димитрій въ Чехахъ
 • „ Махаилъ, ум. 10. 9. 1915 отравился
 • Подбережнякъ Михаилъ
 • „ Василій
 • Горбаль Михаилъ
 • Дутканичъ Косма, ум. 1. 2. 1915
 • Горбаль Іоаннъ
 • Нецьо Фома
 • Перунъ Даніилъ
 • Горбаль Феодоръ, ум. 15. 1. 1915
 • „ Косма, ум. 20 2 1915
 • Феленчакъ Петръ
 • Годьо Даніилъ
 • Пелешъ Феофилъ
 • Журавъ Іоаннъ
 • Богачикъ Титъ, учитель
 • "Іоаннъ,"

Galeria zdjęć Pomnik ofiar Thalerhofu - Bartne

Wróć do spisu obiektów