Cmentarz wojenny nr 19 w Tarnowcu

Cmentarz wojenny nr 19 w Tarnowcu jest zabytkowym cmentarzem z okresu I wojny światowej. Cmentarz zaprojektowany przez Johanna Jägera, przylega bezpośrednio do cmentarza parafialnego.
Jest to niewielki obiekt o kształcie wydłużonego prostokąta. W 11 mogiłach indywidualnych i 6 zbiorowych pochowano tutaj 48 żołnierzy w tym 26 (36) austro-węgierskich i 22 (12 ) rosyjskich. Mogiły znajdowały się w dwóch rzędach po bokach głównej alei. Na grobach ustawione były ozdobne żeliwne krzyże. Na głównym krzyżu umieszczona była marmurowa tablica. Niestety z pierwotnego urządzenia cmentarza zachowało się jedynie kilka krzyży oraz ogrodzenie z metalowych rur na betonowych słupkach - po remoncie uzupełniono. Obecnie na końcu kwatery wznosi się pomnik centralny - mały, ozdobny drewniany krzyż, nakryty daszkiem postawiony na cokole z obrobionego piaskowca, na którym umieszczono granitową tablicę z datą ,,1914 - 1918".
W centralnej części cmentarza umieszczony jest pomnik poświęcony ofiarom II wojny światowej. Jest to betonowy obelisk zwieńczony żelaznym polskim orłem w koronie i dwoma niższymi stelami po bokach, z symbolicznym zniczem, na którym umieszczona jest tablica o treści:

W HOŁDZIE POLEGŁYM CZŁONKOM RUCHU OPORU I POMORDOWANYM W LATACH 1939 – 45
OFIAROM HITLEROWSKIEGO BARBARZYŃSTWA SPOŁECZEŃSTWO GROMADY TARNOWIEC
W XXVII ROCZNICĘ ZWYCIĘSTWA NAD FASZYZMEM.

„Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa lata wojny 1939 - 1945” podaje, że na cmentarzu parafialnym w Tarnowcu, w mogile zbiorowej, pochowano 94 osoby zamordowane w okresie okupacji, które zostały ekshumowane z terenu gminy. W chwili obecnej nie udało się odnaleźć na cmentarzu parafialnym takiego grobu. replica borse Najprawdopodobniej ciała zostały pochowane na terenie cmentarza z I w. św., co było dość często praktykowane, a na mogile ustawiono pomnik. Cmentarz po przebudowie w latach 60 utracił swój pierwotny wygląd. Ponowny remont wykonano 2014 r. Uroczystości odnowionego cmentarza odbyły się 10 października 2014 r.

W uroczystościach wzięli udział zaproszeni goście z Austrii, wśród nich Konsul Honorowy RP w Grazu dr Gerold Ortner oraz Prezydent Austriackiego Czarnego Krzyża, poseł Peter Rieser. Obecni też byli przedstawiciele władz gminy Tarnowiec i samorządu województwa podkarpackiego oraz poczty sztandarowe szkół, strażaków i kombatantów.

Plan cmentarza nie zachował się - Plan wurde nicht behalten

Zdjęcia wykonałem 9 maja 2015 r. replica Gucci

Galeria zdjęć <strong>Cmentarz wojenny nr 19 w Tarnowcu</strong>

Wróć do spisu obiektów