Cmentarz wojenny nr 389 – Bronowice

Cmentarz wojenny nr 389 – Bronowice – trzy pojedyncze mogiły austriackich żołnierzy z okresu I wojny światowej wybudowane przez Oddział Grobów Wojennych C. i K. Komendantury Wojskowej w Krakowie i znajdujące się na terenie jego okręgu XI Twierdza Kraków.

Była to kwatera na bronowickim cmentarzu parafialnym. Została zniszczona w okresie międzywojennym. Obecnie nie ma po nim śladu. W zasobach Narodowego Archiwum Cyfrowego znajdują się zdjęcia ze Święta strzeleckiego ku czci artysty malarza Włodzimierza Tetmajera w Bronowicach (1930.05.01), na kilku zdjęciach z tych uroczystości widoczny jest grobowiec Tetmajerów na cmentarzu w Bronowicach a w jego tle pomnik, który swą architekturą nawiązuję do wystrojów Zachodnio Galicyjskich Cmentarzy Wojennych. Pomnika już nie ma, prawdopodobnie podczas budowy alejki cmentarnej został zlikwidowany.