Cmentarz wojenny nr 382 – Świątniki Górne

Cmentarz wojenny nr 382 – Świątniki Górne – nieistniejący austriacki cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej wybudowany przez Oddział Grobów Wojennych C. i K. Komendantury Wojskowej w Krakowie i znajdujący się na terenie jego okręgu XI Twierdza Kraków. Nie jest znany wygląd cmentarza i jego lokalizacja. Nieustalony jest też jego projektant.

Na terenie miasta zlokalizowane są dwie kwatery wojenne 382A oraz 382B
Pierwsza z nich 382A znajdowała się na miejscowym cmentarzu parafialnym. Zabitych 3 żołnierzy austriackich pochowano na cmentarzu świątnickim w dwóch mogiłach – pojedynczej i zbiorowej. Mogiły te zlikwidowano po II wojnie światowej, oddając miejsce osobom prywatnym.
Po 60 latach w 2007 postanowiono przypomnieć o spoczywających w Świątnikach Górnych żołnierzach Wielkiej Wojny. Przy wschodnim ogrodzeniu nowego budynku Gimnazjum - Szkoły Podstawowej nr 2 ustawiono pamiątkową płytę wkomponowaną we fragment ceglanego muru. Po kilku latach miejsce to zamieniono na parking, zaś płytę przeniesiono na teren utworzonego w 2000 Pomnika Pamięci „Synom tej Ziemi”. Wkomponowana w gnejsowy głaz, sąsiaduje dziś z zachodnim ogrodzeniem cmentarza parafialnego.

Druga 382B - Świątniki Górne – cmentarz choleryczny z 1872 r. i mogiła z I Wojny Światowej
Ks. Migdałek, proboszcz świątnicki, nie zezwolił na pochówek Rosjan na cmentarzu parafialnym, wobec czego pochowano ich w lesie pod Lechą, gdzie od wieków funkcjonował cmentarz choleryczny. Obecnie znajduje się tam rekonstrukcja mogiły, którą niedawno odnowiono, choć może ciężko na niego trafić, bo znajduje się w lasku. Raczej nie prowadzi tam konkretna ścieżka, ale trzeba wejść do lasu za zespołem szkół (gimnazjum+liceum) i przejść się kawałek, las jest raczej przejrzysty więc widać go z dość daleka. Jest tam krzyż, tabliczka i kopiec z białych kamieni.

Jak się okazuje na dawnym cmentarzu cholerycznym pochowano około 20 żołnierzy rosyjskich poległych podczas potyczki w Świątnikach w dniu 5 grudnia 1914 roku - w ten sposób, w ramach dawnej nekropolii, a może zamiast ... powstał cmentarz wojenny (kwatera wojenna) nr 382B Okręgu XI Twierdza Kraków i powstał głównie dlatego, że miejscowy proboszcz odmówił pogrzebania innowierców na katolickiej ziemi, a więc na cmentarzu parafialnym w Świątnikach, gdzie nota bene pochowano 3 żołnierzy austriackich poległych podczas tej właśnie potyczki .
Żeby dokończyć historię tego cmentarza dodać trzeba, że w tym miejscu pochowano również niezidentyfikowaną liczbę żołnierzy niemieckich i ukraińskich (prawdopodobnie żołnierzy ROA (Rosyjska Armia Wyzwoleńcza) czyli po naszemu "własowców"), którzy zginęli w okolicach podczas działań wojennych w styczniu 1945 roku.
Plan i spis poległych nie zachowały się.