Cmentarz wojenny nr 376 w Suchorabie

Cmentarz wojenny nr 376 w Suchorabie jest austriackim cmentarzem wojennym z okresu I wojny światowej. Znajduje się w zachodniej części miejscowości Suchoraba, w województwie małopolskim, w powiecie wielickim, w gminie Niepołomice. Cmentarz projektował Gustaw Ludwig.

Malutki cmentarzyk z czasów Wielkiej Wojny, malowniczo położony pod lasem, przy rozstajach dróg, we wsi Suchoraba, położonej nieopodal Niepołomic i Wieliczki. Cały cmentarz jest ogrodzony, współczesnym metalowym płotkiem powieszonym pomiędzy oryginalnymi betonowymi słupkami, wejście zagrodzone grubym łańcuchem. Na cmentarzu nie ma wyraźnie zaznaczonych kwater grobowych, miejsca pochówku oznaczone są poprzez niskie obeliski z małymi krzyżami austriackimi i rosyjskimi, jeden krzyż według innego wzoru, na krzyżach daty 1914 i 1915.

Centralnym punktem cmentarza jest betonowy krzyż z nałożony na jego lico dużym żeliwnym krzyżem austriackim, data na krzyżu 1915. Pod krzyżem oryginalna tablica z jasnego kamienia z inskrypcją w języku niemieckim: „AUF DEN/ WESTGALIZISCHEN SCHLACHTFELDERN/ SIND IN DEN JAHREN ES WELTKRIEGES/ 1917–1917/ VOM KuK MILITÄRKOMMANDO KRAKAU/ UNTER LEITUNG DES/ FML. BRANDNER EDL. v. WOLFSZAHN/ 378 KRIEGERFRIEDHOFE/ – DAVON IM BEREICHE DER/ K K BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT/ WIELICZKA 4 FRIEDHOFE –/ ERBAUT WORDEN”. (tłumaczenie) :,,Na zachodniogalicyjskich polach bitewnych zostało wybudowanych w latach wojny światowej 1916-1917 przez c.k. Komendę Wojskową w Krakowie pod dowództwem gen. dyw. Brandnera Edlera von Wolfzahn 378 cmentarzy wojennych – z tego w obrębie c.k. powiatu wielickiego – 4 cmentarze”. Pochowani: 24 Austriaków, 14 Rosjan (według niektórych źródeł pochowano tu 43 osoby, w tym na pewno 2 Austriaków, pozostali nieustaleni) Polegli jesienią 1914 r.

Na ogrodzeniu zamieszczono, współczesną tabliczkę informacyjną. Cmentarzyk jest odnowiony i zadbany, widać też, że okoliczna ludność pamięta o śpiących pod starym drzewem żołnierzach. Wykaz poległych i plan nie zachowały się.