Cmentarz wojenny nr 263 w Zaborowie

Cmentarz wojenny nr 263 w Zaborowie jest austriackim cmentarzem wojennym z okresu I wojny światowej znajdujący się w województwie małopolskim, w powiecie brzeskim, w gminie Szczurowa.
Znajduje się na cmentarzu parafialnym i stanowi dużą jego część. Jego projektantem był Johann Watzal. Cmentarz zbudowany jest na planie prostokąta z dodatkowym aneksem. Ogrodzenie tworzą betonowe słupki, pomiędzy którymi zamontowano współczesne segmenty z metalowych sztachet. Wejście przez bramkę zamykaną dwuskrzydłową furtką, również wykonaną z metalowych sztachet. Od bramki alejka prowadząca do pomnika centralnego. Jest to duży drewniany krzyż łaciński osadzony na betonowym, dwustopniowym cokole. Ramiona krzyża zwieńczone są okrągłym blaszanym daszkiem, w podstawie duży napis 1915. Krzyż wykonany jest z wielu belek spojonych metalowymi obręczami. Na cmentarzu w 6 rzędach liczne mogiły, oprócz tego są mogiły także w aneksie za krzyżem. Większość to pojedyncze nagrobki w postaci metalowych krzyży osadzonych na betonowym cokole. Posiadają tabliczki imienne.

W 4 grobach zbiorowych i 130 pojedynczych pochowano 156 żołnierzy, w tym: 122 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, 3 z armii niemieckiej i 31 z armii rosyjskiej. Znane są nazwiska 135 pochowanych.

Walczyli w bardzo różnych jednostkach wojennych. Są wśród nich liczne nazwiska polskie: Zieliński, Zawilski, Taborski, Szczepanik, Świstak, Strojny, Orzechowski, Morawiec, Marzinowski, Kasinski, Lopatka, Dębiec, Kaczmarczyk i inni (oryginalna pisownia austriacka).