Cmentarz wojenny nr 173 w Pleśnej

Cmentarz wojenny nr 173 w Pleśnej jest austriackim cmentarzem wojennym z okresu I wojny światowej. Znajduje się w południowo-zachodniej części miejscowości Pleśna w powiecie tarnowskim województwa małopolskiego. Nekropolię projektował Siegfried Heller.

Cmentarz zbudowano na planie nieforemnego pięcioboku. Żołnierzy grzebano w znajdujących się na stoku doliny okopach, których linie są do dzisiaj widoczne na cmentarzu i w otaczającym go lesie.
Pomnikiem centralnym jest wkomponowana w ogrodzenie, przy wejściu, kapliczka zbudowana z kamienia i zwieńczona niewielkim betonowym krzyżem oraz przykryta czterospadowym daszkiem podtrzymywanym przez cztery kolumny. Umieszczono na niej tablicę marmurową z inskrypcją w języku niemieckim:

NAHT SICH DROHEND
DER FEIND WIEDER DEN
HEILIGEN GRENZEN.
LERNET, ENKEL, VON UNS
JAUCHZENDER
OPFERUNG PFLICHT.

W tłumaczeniu na język polski:

Gdy świętym granicom zagraża wróg. Uczcie się od nas swawolni wnukowie, ofiarnego obowiązku.

W dziewięciu grobach zbiorowych i 32 pojedynczych pochowano na nim 34 żołnierzy austriackich z 14., 59., 81. i 82. pułków piechoty oraz 2. pułku strzelców tyrolskich i 15 pułku armat polowych oraz 29 żołnierzy rosyjskich. Polegli 18 grudnia 1914 i 9 maja 1915 r.
Cmentarz odnowiono w latach 2013-14. Zrekonstruowano kamienie nagrobne i uzupełniono brakujące krzyże. Zrekonstruowano wszystkie tablice imienne.

Galeria zdjęć Cmentarz wojenny nr 173 w Pleśnej

Wróć do spisu obiektów