Cmentarz wojenny nr 218 w Bukowej

Cmentarz wojenny nr 218 w Bukowej z I wojny światowej, został zaprojektowany przez Michaela Matscheko Ritter von Glasner na zboczu Lisiej Góry. Jest bardzo ciekawym założeniem architektonicznym, utworzonym na stromym, pierwotnie zalesionym stoku. Jest największym cmentarzem w Okręgu V o powierzchni 7200 m2. U jego szczytu, z łamanego kamienia zbudowano ścianę pomnikową zwieńczoną krzyżem. Poniżej umieszczono tablicę inskrypcyjną:

TRETET ERHOBEN HAUPST AN DIE GRÄBER DER HELDEN
DENKEND DER TAGE DES NIMMER VERGÄNGLICHEN RUHMES,
DER UNSRE FAHNEN ERHÖHT, UNSRE VÖLKER GEADELT
UND UN DIE HERZEN GEHÄMMERT DEN STOLZ UND DIE WÜRDE

tłumaczenie:

"Podejdźcie z podniesioną głową do grobów bohaterów,
dziękując dniom szybko przemijającej sławy,
która wywyższa nasze sztandary, uszlachetnia nasze narody
wkuwa w nasze serca dumę i honor."

W ramionach ściany pomnikowej znajduje się 5 krzyży, ustawionych na grobach oficerów. Pozostałe mogiły umiejscowione są na kilkunastu tarasach połączonych ze sobą ciągiem pieszym. Różnice poziomów terenu pomagają przezwyciężyć schodki umieszczone pomiędzy tarasami. Pierwotnie cmentarz ogrodzony był parkanem drewnianym, jednak uległ on zniszczeniu. Obecnie otaczają go betonowe słupki, połączone dwoma rurami metalowymi. Mogiły umieszczone na tarasach połączone są w grupy. Na każdej, na niewielkim betonowym cokoliku z emaliowaną tabliczką poświęconą pochowanym w tym miejscu żołnierzom, ustawiony jest metalowy krzyż z daszkiem.

Z zachowanych materiałów archiwalnych wynika, że na cmentarzu znajduje się mogiła zbiorowa i 158 mogił indywidualnych w których pochowano 163 żołnierzy: 140 austrowęgierskich, 22 rosyjskich oraz 1 Niemca (Lst Josef Früchtling z P.R.I.R. 217), spośród wymienionych 138 to zidentyfikowani. Większość z nich zginęła 7 maja 1915 r.

W wyniku przeprowadzonych prac remontowo – konserwacyjnych w 2003 r., odbudowano część ściany pomnikowej, wykonano ogrodzenie i odtworzono brakujące krzyże i tabliczki nagrobne. Jednak w wyniku wcześniejszych zaniedbań, całkowitemu zatarciu uległ układ przestrzenny cmentarza, zwłaszcza kształt tarasów z mogiłami.
Pierwotnie był to cmentarz zalesiony, słabo widoczny z oddalenia. W związku z tym przy wiodącej do niego drodze umieszczono kapliczkę słupową, która stoi dziś w pobliżu wysokich włoskich topoli wskazująca kierunek. We wnękach z trzech stron umieszczone są za szkłem obrazy o tematyce religijno - wojennej Alfonsa Karpińskiego.
Dojście do obiektu ułatwia drogowskaz ustawiony przy drodze głównej - Jasło - Pilzno - DK 73. Na dzień dzisiejszy obiekt jest w zadowalającym stanie.

Galeria zdjęć Cmentarz wojenny nr 218 w Bukowej

Wróć do spisu obiektów