Cmentarz Parafialny

Cmentarz, Parafialny w Sękowej jest największym z cmentarzy na tym terenie.
Najokazalszymi budowlami są dwie kaplice grobowe. Jedną znich jest neogotycka kaplica Kostyalów-Gabryelów. Druga to wzorowane na antycznych świątyniach Mauzoleum Długoszów, które zostało wybudowane w 1935 r. Obiekty oznaczone są wyłącznie krzyżami łacińskimi. Inskrypcje i nazwiska są wyłącznie pisane po polsku. Na terenie cmentarza znajduje się prawie 900 grobowców z lastryko, nieco ponad setka grobów oznaczona jest krzyżami z rurek, 5 drewnianymi. Ponadto znajduje się około 50 zabytkowych krzyży i nagrobków zarówno wykonanych z piaskowca, jak i odlanych z żeliwa. Zwraca uwagę kilka rzeźb Matki Bożej, nieliczne aniołki, w tym jeden z piaskowca i jeden z betonu. Groby i grobowce przyozdobione są wykutymi w kamieniu lub przymocowanymi płaskorzeźbami głowy Chrystusa. Na niektórych grobowcach umieszczono porcelanowe fotografie zmarłych osób.

Pochowani są tu ludzie zarówno prości, jak i wielce zasłużeni dla miejscowego społeczeństwa: księża, naftowcy, nauczyciele, rolnicy, członkowie ruchu oporu. Inskrypcje o różnym brzmieniu, np.: Tu oczekuje Zmartwychstania czy Pokój ich duszom. Symbolika ogranicza się do kielichów, krzyży, gałązek, książek. Wszystkich obiektów jest ok. 1000.

Najokazalszą budowlą cmentarza w Sękowej jest Mauzoleum Długoszów.

W środkowej części cmentarza znajduje się pomnik Chrystusa ZmartwychwstałegoKAPLICA KOSTYALÓW - GABRRYELÓW

- kaplica ta została ufundowana przez miejscowego przemysłowca naftowego Franciszka Kostyala w 1896 roku. Neogotycka, zbudowana z cegły, na cokole z ciosów piaskowca.

Spoczywają tu:
Franciszek Kostyal
Teresa z Brabeców Kostyal.
Franciszek Ksawery Gabryel (1874-1938), kierownik szkoły w Siarach w latach 1899-1931
Antonina Gabryelowa (1879-1977) nauczycielka szkoły w Siarach w latach 1904-1929
Tragicznie zmarli 10 IV 1945 roku Kazimierz Gabryel (1916-1945 absolwent Politechniki Lwowskiej i Zygmunt Gabryel (1923-1945 student Politechniki Krakowskiej.
Maria Gabryel (1906-1974) kierownik szkoły w Siarach w latach 1931-1971
Jadwiga Gabryel (1912-1998) - długoletnia nauczycielka w Słomnikach
Krystyna Gajewska z domu Gabryel (1929-2001)
Tadeusz Gajewski doktor medycyny (1918-2008)

Maria Gabryel - Rużycka (1905-1961) (malarka) - Stanisław Gabryel,(1908-1980) znany społecznik i działacz turystyczny, pochowani są na cmentarzu parafialnym w Gorlicach

Jednym z najciekawszych obiektów z uwagi na pochowaną osobę jest niedaleko kaplicy krzyż żeliwny, jeden z największych na tym terenie. Krzyż stoi na cokole z piaskowca, na którym umieszczono żeliwną tablicę o treści:
Tu spoczywają zwłoki śp. Józefa Wybranowskiego, byłego kapitana wojsk Polskich, później C.K. austriackich, który przeżywszy lat 67 w dniu 27 grudnia 1846 roku przeniósł się do wieczności. Wdzięczna córka Józefa Szymonowicz wraz z mężem najlepszemu ojcu ten pomnik postawiła. Pokój Jego popiołom.

Józef Wybranowski, syn Jana Wybranowskiego, do którego (jak podają liczne opracowania) należały studnie ropne w 1791 roku na Pustym Polu, na pograniczu Siar i Sękowej, eksploatowane przez miejscowych chłopów. Tradycje naftowe były podtrzymywane przez Jana Szymonowicza i córkę Józefę Szymonowicz. Jan już w 1854 roku eksploatował ropę z szybów ,,Barbara" i „Józefa". Córka ufundowała neogotycki kościół w Sękowej.

Krzyże zabytkowe to przede wszystkim obiekty wykonane z piaskowca, na których postać Ukrzyżowanego jest wykonana prawie zawsze z jednego bloku kamienia wraz z krzyżem. W miejscu Chrystusa na kilku krzyżach umieszczono wianki i kwiaty. Znajduje się też kilka krzyży żeliwnych na cokołach z piaskowca.

- 1880, krzyż z białego marmuru na cokole z piaskowca
- 1884, krzyż i cokół z piaskowca na grobie Andrzeja Kielara, gospodarza z Haczowa (może to ojciec miejscowego księdza Jana Kielara?)
- 1890, cokół z piaskowca, podstawa krzyża żeliwnego, na czołowej ścianie wykuty krzyż łaciński, natomiast po obu bokach wykute koła
- 1892, pomnik nagrobny, którego, głównym elementem jest złamana kolumna, symbolizująca śmierć; pomnik Marii z Dawidowiczów Barzykowskiej
- 1897, materiał nietypowy w kolorze stalowym na grobie Kazimierza Kossakowskiego
- 1897, krzyż z piaskowca na cokole z piaskowca Salomey Kretowicz z Mrozków
- 1899, krzyż z piaskowca na cokole z piaskowca, nietypowy - w miejscu, gdzie umieszcza bywa postać Ukrzyżowanego znajduje się wieniec z kwiatów
- 1902, rzeźba Matki Bożej wykonana z piaskowca, Matka Boża ma ręce skrzyżowane na piersi, natomiast wokół głowy umieszczono wieniec z gwiazdami; pomnik na grobie Wiktorii Haluchowej
- 1904, krzyż z piaskowca na cokole z piaskowca; na czołowej ścianie płaskorzeźba Matki Bożej, obok której stoi Jezus, który trzyma w ręku otwartą książkę; nagrobek Anny Dawidowej
- 1908, krzyż i cokół z piaskowca, w miejscu gdzie zwykle znajduje się postać Ukrzyżowanego umieszczono wianek z róż
- bez daty, z tego samego okresu, identyczny jak wyżej, nazwisko i data zatarta
- krzyż i cokół z piaskowca, nietypowy - w miejscu gdzie zwykle znajduje się postaćUkrzyżowanego umieszczono piękne, wijące się róże.
Różami zdobiono groby zmarłych już w starożytności. Kwiat ten jest też symbolem wieczności pamięci, śmierci i zmartwychwstania. Symbolizuje zarówno pamięć, jak i miłość.

- 1908, krzyż żeliwny na cokole z piaskowca
- 1915, pomnik nagrobny, na cokole stoi rzeźba Matki Bożej wykonana z piaskowca; Madonna ma ręce opuszczone ku dołowi, lekko odchylone w bok
- 1916, krzyż z lastryko, cokół z piaskowca
- 1917, krzyż i cokół z piaskowca; na cokole fotografia zmarłych Marii i Ludwika Tenerowiczów; inskrypcja Kierownik kopalni nafty „Tenerowiczówka" zmarły w 76 roku życia - ( L.Tenerowicz był również właścicielem kopalni)
- 1922, obelisk z piaskowca autorstwa Wojciecha Serwońskiego; nagrobek rodziny Tenerowiczów
- 1923, krzyż z piaskowca, na cokole z piaskowca; na czołowej ścianie cokołu wykona z piaskowca otwarta księga, na której na jednej stronie nazwiska, na drugiej fragment tekstu Ewangelii
- 1925, obelisk z piaskowca
- 1926, krzyż i cokół z piaskowca
- pomnik z piaskowca (jak się wydaje z ok. 1927 r.), który ma w zwieńczeniu wykutą w piaskowcu płaskorzeźbę głowy Chrystusa; po bokach stoją ozdobione różami kielichy
- pomnik z tego samego okresu jw., identyczny, z rzeźbami kielichów, które zwieńczone są zapalonymi lampkami
- 1927, pomnik jw., bez kielichów
-1928, krzyż z piaskowca na cokole z piaskowca; nagrobek rodziny Tenerowiczów
-1929, krzyż żeliwny na cokole z piaskowca
- 1935, pomnik nagrobny, na cokole stoi rzeźba Matki Bożej wykonana z piaskowca; Madonna ma ręce opuszczone ku dołowi, lekko odchylone w bok, stopy depczą węża
- obelisk o trzech ścianach, wykonany z piaskowca
- krzyż z piaskowca na cokole z piaskowca, nagrobek Józefa Tenerowicza; na cokole zjednego boku płaskorzeźba w półpostaci Matki Bożej z rękami złożonymi do modlitwy, za którymi tkwi wetknięty krzyż; na drugim boku cokołu rzadko spotykany motyw, tj. płaskorzeźba (w półpostaci) św. Józefa z Dzieciątkiem na ręku, w lewej ręce Józef trzyma lilię
- krzyż żeliwny na cokole z piaskowca, u podstawy krzyża klęcząca modląca się postać Matki Bożej
- krzyż żeliwny na cokole z piaskowca, u podstawy krzyża Pasja
- krzyż żeliwny na cokole z piaskowca, u podstawy krzyża żeliwna postać Matki Bożej z Jezusem
- cokół z piaskowca, podstawa krzyża żeliwnego, który stoi oparty o drzewo; u podstawy krzyża Ecclesja z krzyżem i kielichem
- dwa krzyże żeliwne bez dat, na cokołach żeliwnych ozdobionych m.in. motywem roślinnym
- krzyż z piaskowca na cokole z piaskowca; na cokole płaskorzeźba Matki Bożej; nagrobek Jakóba Zielińskiego (pisownia imienia oryg.)
- cokół z piaskowca
- cztery krzyże z piaskowca na cokołach z piaskowca, bez dat
-krzyż z piaskowca na cokole z piaskowca, krzyż utrącony, oparty o cokół
- krzyż z piaskowca na cokole z piaskowca, krzyż postawiony przed cokołem
- nagrobek ks. Stanisława Horowicza, Kanonika Honorowego Kapituły Katedry Tarnowskiej, proboszcza w Sękowej w latach 1909 - 1936.

Bardzo ładny jest nagrobek ks. kanonika Juliusza Suchego (1906-87), proboszcza w Sękowej w latach 1946- 1967. Inskrypcja: Oczekując Zmartwychwstania prosi o modlitwę.
Tablicę nagrobną pokrywa piękny wypukły relief z dużym kielichem otoczonym motywem roślinnym i kiśćmi winogron. Zarówno kielich, jak i winogrona są symbolem eucharystii.

Nagrobek jednego z ostatnich przemysłowców naftowych z Siar Stanisława Halucha (1870 -1956) i jego żony Anny Byliny Haluch (1916 - 1994); na nagrobku porcelanowa fotografia zmarłych wykonana w okresie ich młodości.

Galeria zdjęć Cmentarz Parafialny

Wróć do spisu obiektów