Cmentarz wojenny nr 115 w Rzepienniku Marciszewskim

Cmentarz wojenny nr 115 w Rzepienniku Marciszewskim jest austriackim cmentarzem wojennym z okresu I wojny światowej, wybudowany na terenie jego okręgu IV Łużna. Cmentarz zaprojektował Johann Jäger. Położony jest w przysiółku Ostrzesze, na zboczu w niewielkim zagajniku.

Został założony na planie nieregularnego wieloboku - litera V dostosowany do terenu. Pierwotnie był ogrodzony drewnianym płotem z wejściem zamykanym drewnianą furtką pod gontowym daszkiem. Główny element cmentarza stanowił krzyż z drewnianych belek. Mogiły ziemne rozłożone nieregularnie, na mogiłach drewniane krzyże, zakończone trójkątnie. Brak tabliczek imiennych. Obecnie cmentarz liczy zaledwie cztery mogiły, na nich znajdują się współczesne dwa krzyże drewniane wykonane z belek oraz trzy metalowe przeniesione z cmentarza parafialnego. Jedynym oryginalnym elementem tego cmentarza są dwa słupki geodezji wojskowej HV, znajdują się na grobie w górnej części cmentarza.

Na cmentarzu pochowanych jest 151 żołnierzy, wszyscy spoczywają w pojedynczych mogiłach: 69 z armii austro – węgierskiej, 4 z armii niemieckiej oraz 78 z armii rosyjskiej, polegli w grudniu 1914 r. i w maju 1915 r. Znane są nazwiska 40 pochowanych.
Cmentarz wymaga natychmiastowego remontu. W 2019 r. na terenie cmentarza powycinano rosnące samosiejki, odchwaszczono i wyznaczono granice kwatery i granice geodezji wojskowej drewnianymi znacznikami HV. Cmentarz należy natychmiast remontować a właściwie budować od podstaw.

Galeria zdjęć Cmentarz wojenny nr 115 w Rzepienniku Marciszewskim

Wróć do spisu obiektów