|Ropa naftowa w Sękowej||Ropa naftowa w Siarach||Ropa naftowa w Ropicy Górnej (Ruskiej)||Ropa naftowa w Męcinie Małej||Ropa naftowa w Pętnej||Ropa naftowa w Wapiennem||Ropa naftowa w Pętnej||||Ropa naftowa w Bartnem|

W 1899 r. wykonano w Bartnem 2 wiercenia do głębokości 450 i 600 m., w głębszym otworze była mała produkcja ropy.