|Ropa naftowa w Sękowej||Ropa naftowa w Siarach||Ropa naftowa w Ropicy Górnej (Ruskiej)||Ropa naftowa w Męcinie Małej||Ropa naftowa w Pętnej||Ropa naftowa w Wapiennem||Ropa naftowa w Pętnej||||Ropa naftowa w Bartnem|

Ropa naftowa w Wapiennem

Niegdyś w Wapiennem istniały kopalnie ropy naftowej. Między innymi, w 1881 roku hrabina Ludwika Bobrowska zatrudniała w swych kopalniach 7 ludzi. Kopalnie składały się z szybów kopanych, w tym był l kopany i l ropodajny w eksploatacji. W skład załogi wchodziło : 6 robotników i l osoba w dozorze. W tym samym roku Petro Bodak miał w robocie l szyb i l rcpodajny. Zatrudniał na nich 4 ludzi. Kopalnie ropy naftowej znajdowały się wówczas także w Bednarce, Rozdzielu oraz w obu Męcinach.