|Ropa naftowa w Sękowej||Ropa naftowa w Siarach||Ropa naftowa w Ropicy Górnej (Ruskiej)||*||Ropa naftowa w Pętnej||*||*||||Ropa naftowa w Bartnem|

Ropa naftowa w Pętnej

Ropę naftową wydobywano w Pętnej już w ubiegłym wieku, m.in. produkty naftowe z tutejszej kopalni zaprezentowano w Wiedniu na Wystawie Powszechnej w 1873 roku. Ropę naftową wydobywano także w kilku miejscowościach sąsiednich, np. w bardziej na południe wysuniętej wsi Czarne i Radocyna. W tej ostatniej zajmowano się ponadto destylacją nafty. Kopalnie były także w pobliskim Małastowie.

Kopalnie istniały w 1874 roku, a w roku 1881 Albert Fauck, Rudolf Wittig i Sp. mieli w Pętnej 2 szyby w robocie i 2 kopane. Zatrudniali na nich 5 robotników. W tym samym roku Berko Wethejmer, Wolf Wethejmer i Leiba Wethejmer mieli tu 5 szybów w robocie pracujących, 5 kopanych, na których zatrudniano 5 ludzi. Głębokość szybów dochodziła do 130 m.

W 1936 roku firma „Pollon" prowadziła we wsi wiercenia za ropą. Wiercony otwór miał w czerwcu 1936 roku 62 m głębokości, w lipcu 234 m, w listopadzie 484 m, a na koniec 1936 roku szyb osiągnął głębokość 497 m. Od głębokości 427 m stwierdzono występowanie gazów. Niestety, „wielka ropa" nie trysnęła. Obecnie kopalnia nieczynna, a po wierceniach na zboczu w okolicy cerkwi pozostały nieco wystające ponad trawę zaślepione rurki.