|Ropa naftowa w Sękowej||Ropa naftowa w Siarach||Ropa naftowa w Ropicy Górnej (Ruskiej)||Ropa naftowa w Męcinie Małej||Ropa naftowa w Pętnej||Ropa naftowa w Wapiennem||Ropa naftowa w Pętnej||||Ropa naftowa w Bartnem|

Ropa naftowa w Męcinie Małej

W dawnych czasach istniały tu kopalnie ropy naftowej. Jednak na przełomie XIX i XX wieku tutejsze złoża uznano za wyczerpane. Próby odkrycia ropy i reaktywowania wydobycia na terenie wsi podjęto w 1927 roku. Rozpoczęły się wiertnicze prace poszukiwawcze. Prowadziła je Spółka z o.o. „Spójnia", która wierciła szyb „Kazimierz". We wrześniu tego roku wywiercono 91 m, w październiku 64 m, w listopadzie 18 m. Mimo, że prace te prowadzone były na małą skalę, to kontynuowano je przez cały rok 1928. w niewielkim zakresie w 1929 oraz w kilku miesiącach 1930 roku. W 1930 roku na głębokości 158 m dowiercono się do ropy, której dzienne wydobycie wynosiło ok. 70 kg. W kopalni tej zatrudnionych było 12 osób, a roczne wydobycie wynosiło 3680 kg ropy.

Stan wierceń poszukiwawczych w poszczególnych latach przedstawia się następująco:
1927 r. 173 m
1928 r. 179 m
1929 r. 43 m
1930 r. 158 m
Niestety, wkrótce okazało się, iż nadzieje na wielką ropę są płonne. W 1931 roku wydobyto w tutejszej kopalni jedynie 180 kg ropy i prace zostały wstrzymane. Z miernym efektem prowadzono je jeszcze w 1932 roku. Obecnie kopalnie te są nieczynne.