Cmentarz wojenny nr 378 w Zakopanem

Cmentarz wojenny nr 378 w Zakopanem jest zabytkowym, nieczynnym cmentarzem z I wojny światowej znajdujący się na nowym cmentarzu parafialnym przy ulicy Nowatarskiej, idziemy główną aleją do samego końca - mogiła żołnierzy z I wojny znajduję się za widocznym z alejki pomnikiem poległych II wojnie.

Zaprojektowany został przez nieznanego architekta i utworzony w 1914 roku jako kwatera wojskowa na cmentarzu parafialnym. Jego plan oraz pełny wykaz pochowanych nie zachowały się. Według opracowanego przez Jerzego Drogomira wykazu poległych w Zakopanem pochowano 36 żołnierzy, w tym 16 legionistów - 22 znanych jest z nazwiska, stopnia, przynależności do jedn. woj. i daty śmierci. Znaczna ich część to polscy legioniści, bo właśnie w Zakopanem leczyli swoje rany, i wielu zostało już tu na zawsze.

Z pewnością można też przypuszczać, że spoczywają tu też ofiary wypadków podczas szkolenia, jako że w tym mieście istniał ośrodek szkoleniowy formacji górskich ck armii.

Głównym elementem kwatery jest pomnik z kamiennych bloków z wyżłobionym w górnej części kamiennym krzyżem. Na pomniku umieszczona jest tablica inskrypcyjna z krzyżem maltańskim i napisem: „NA TYM MIEJSCU/ SPOCZYWAJĄ/ ŻOŁNIERZE POLEGLI/ W PIERWSZEJ WOJNIE/ ŚWIATOWEJ/ 1914 – 1918/ ŚWIATŁOŚĆ WIEKUISTA/ NIECHAJ IM ŚWIECI/ POMNIK ODNOWIONO W 59 – LECIE I WOJNY/ I 25 LECIE II WOJNY/ 6 VIII – 1 IX 1964/ PARAFIA ZAKOPANE/”

Przed pomnikiem znajduje się mogiła ziemna z betonowym obramowaniem. Przy niej umieszczone są 2 tablice z nazwiskami poległych. Po II wojnie światowej kwatera została zmniejszona. Cmentarz jest w bardzo dobrym stanie.