Cmentarz wojenny nr 387 – Kraków

Cmentarz wojenny nr 387 – Kraków – austriacki cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej. Jest to kwatera na nowym cmentarzu żydowskim w Krakowie przy ulicy Miodowej 55.
Plan cmentarza został zamówiony u Hansa Mayra przez gminę żydowską, jednak w postaci przez niego zaprojektowanej nigdy nie powstał. Pierwotnie składał się ze 160 grobów pojedynczych oraz 14 zbiorowych.

Na cmentarzu pochowano 148 żołnierzy austriackich oraz 3 żołnierzy rosyjskich wyznania mojżeszowego, poległych w I wojnie światowej. Zachowało się 26 macew, większość w złym stanie, w tym 3 żołnierzy rosyjskich. Nagrobki w formie niskich prostopadłościanów były wykonane z dolomitu libiąskiego. Inskrypcje w językach hebrajskim i polskim uzupełniały metalowe emblematy z wyobrażeniami wieńca laurowego, gwiazdy Dawida, hełmu i miecza. W 1937 r. w kwaterze odsłonięto pomnik.

W latach trzydziestych na cmentarzu żydowskim były cztery kwatery wojskowe kryjące prochy nie tylko żołnierzy zmarłych podczas Wielkiej Wojny (w walkach, ale głównie z ran) lecz także weteranów powstań i wojny z bolszewikami. W okresie II wojny światowej Niemcy urządzili strzelnicę.

W latach 50. XX wieku amerykańska organizacja Joint uporządkowała ocalałe macewy. Z około 182 o których wspominają źródła ocalało ok. 25-30 (jedne całe a inne uszkodzone) Ustawiano ocalałe macewy. Te z żołnierskich nagrobków, które odnaleziono ustawiono nie na żołnierskiej kwaterze tylko wzdłuż południowego muru kirkutu.
W roku 2021 przeprowadzono renowację nekropolii. Odnowiono ocalałe i odnalezione macewy oraz ustawiono w miejscu gdzie cmentarz się znajduje. Gmina Żydowska, a przede wszystkim konserwator Marek Sawicki (któremu należą się słowa uznania) podjęli się przywrócenia ocalałych części macew oraz ich zrekonstruowania i przeniesienia na pierwotne miejsce ( z lat 30.) Udało się to znakomicie!