„Ksiądz Bronisław Świeykowski 1865 – 1956”

W najbliższy poniedziałek, 25 stycznia 2015 r., zapraszamy do Muzeum Regionalnego PTTK w Gorlicach. O godz. 18.00 rozpocznie się wernisaż wystawy zatytułowanej „Ksiądz Bronisław Świeykowski (1865 – 1956)”.

Na ekspozycji zaprezentowana zostanie sylwetka księdza prałata Bronisława Świeykowskiego, który pozostał w pamięci gorliczan jako m.in. Honorowy Obywatel Miasta Gorlice, jako burmistrz z okresu I wojny światowej, oraz osoba znana z szerokiej działalności charytatywnej i pasji przyrodniczej, angażująca się ponadto czynnie w życie społeczne i polityczne miasta, a także regionu.

***

Prezes PTTK w Gorlicach pan Roman Trojanowicz powitał zebranych gości i oddał głos pani Katarzynie Lianie , pracownikowi Muzeum Regionalnego w Gorlicach, która przedstawiła biogram i działalność ks. Bronisława Świeykowskiego. Omówiła ekspozycje na której zaprezentowała sylwetkę ks. Świeykowskiego, duchowny pozostał w pamięci gorliczan jako m. In. Honorowy Obywatel Miasta Gorlice, burmistrz z okresu I wojny światowej oraz osoba znana z szerokiej działalności charytatywnej i pasji przyrodniczej, angażując się ponadto czynnie w życie społeczne i polityczne miasta a także regionu.

Następnie zabrał głos 86 letni mieszkaniec Gorlic pan Tadeusz Kosiba, który opowiedział o działalności ks. Świeykowskiego w ostatnich latach życia. Przemawiali inni mieszkańcy Gorlic oraz władze miasta, pp. Łukasz Bałajewicz - Zastępca Burmistrza Miasta Gorlice, Aleksander Augustyn – Kierownik WYDZIAŁU OŚWIATY, KULTURY I SPRAW SPOŁECZNYCH i Roman Dziubina - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Gorlickiego.
Negatywną stroną wernisażu była absencja gorlickiego duchowieństwa pomimo zaproszenia.

*

Ks. Świeykowski w swojej książce pt. "Z dni grozy w Gorlicach" pisze z 11 stycznia 1915 r. ,,Prawdziwego zniszczenia w kościele dokonano dopiero 16. stycznia o godz. 3. po południu; licznemi granatami rozburzono część wieży kościelnej i rozbito nawę główną i nawę boczną z prawej strony, Tegoż samego dnia zburzono granatami plebanię i część magistratu, rzucono bombę z aeroplanu na miasto, burząc starodawną świątynię aryańską przemienioną na lamus dworski."
Poniżej przedstawiam zdjęcia z tego opisu.

Wernisaż ,,Ks. Świeykowski"

Wróć do newsów